แทงหวย ประวัติหวยในประเทศไทย ยุคข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมนำเงินออกมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ใต้ผืนดิน

แทงหวย ประวัติหวยในประเทศไทย ยุคข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมนำเงินออกมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ใต้ผืนดิน

ประวัติหวยในประเทศไทย  ”  แทงหวย  ” 🥇

แทงหวย หวย เกิดขึ้นราว ๆ ปี พุทธศักราช 2375 รัชกาลที่ 3 เป็นช่วงขาดแคลน ยุค ข้าวยาก หมากแพง คนไม่ยอม นำเงินออกมาใช้ เอาเงินไปฝัง ไว้ใต้ผืนดิน ต่อมา ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไชยบาล (จีนหง) (ภายหลังได้เลื่อนยศเป็นพระยาศรีไชยบาล) ได้ตั้งโรงหวย ขึ้นมา ตั้งแต่บัดนั้น

หวยในระยะแรก นั้น จะเล่นอยู่ ในกลุ่มชาวจีน เรียก กันว่า “ฮวยหวย” (花會) ซึ่งแปลว่า ชุมนุม ดอกไม้ เพราะได้เริ่มแรก เขียนตัวหวย เป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึงเปลี่ยน เป็นชื่อคนจีน ซึ่ง ทำเป็นแผ่นป้ายเล็ก ๆ จำนวน 34 ป้าย แล้วเขียนชื่อ ของผู้มีชื่อเสียง ในสมัยโบราณ เอาไว้ บนป้าย ให้แทง ว่าจะออกชื่อใคร หากทายถูก เจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง โดยต่อมา เมื่อการพนัน แพร่ระบาด สู่สังคมไทย จึงมีการออกหวย ที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร 36 ตัว) จึงได้มี ชื่อเรียกขาน กันว่า “หวย ก ข” โดยโรงหวย ( หวย ออนไลน์ )  เป็นของรัฐที่มีเอกชน ที่เป็น ผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ ทั้งนี้ด้านนายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนบาล” หรือ “ขุนบาน” allin24win ซึ่งรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของทางภาครัฐ

แทงหวย

ความใน ต้องการเล่นหวยมีมากกว่า ที่รัฐจะจัด ให้เล่นได้ จึงเกิดขุนบานเถื่อนขึ้น ทั่วประเทศ ในรัชสมัย ของรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมี พระราชดำริ ที่จะยกเลิก การเล่น พนัน แต่เพราะหวย เป็นรายได้ที่สำคัญ จึงได้ ทรงยกเลิก อากร บ่อนเบี้ย ก่อน และค่อยได้มีการยกเลิกอากรหวย เมื่อ สมัยรัชกาลที่ 6

ในรัชสมัย ของรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีการ ออกล็อตเตอรี ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะหารายได้ บำรุงการกุศล และได้มีการออกล็อตเตอรี ในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง หลายครา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศล กระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 ก็ได้ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ และในปี พ.ศ. 2482 ก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ การเล่นหวยจึงเปลี่ยนมาใช้เลขท้าย ของล็อตเตอรี่ ( หวยออนไลน์ ) เป็นการออกหวยแทนหวย ก ข ซึ่งเป็นแบบเดิม

🔔 สลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบ 2 ฉบับคู่ต่อ 1 ใบ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบฉบับละใบ (มีขนาดเหลือเพียงครึ่งหนึ่งจากเดิม) ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สลากกินแบ่งรัฐบาล ก็คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งของประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน โดยในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น

งวด 1 มกราคม ได้เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ( เว็บหวยออนไลน์ ) ปีก่อนหน้าเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่
งวด 16 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 17 มกราคม เพราะตรงกับวันครู
งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เพราะตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
(หมายเหตุ : ในวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่ 2 มิถุนายน เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชา วันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 เลื่อนการออกรางวัลเป็นเวลา 11.30 – 13.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่ 17 ธันวาคม เพราะมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2561 โดยเลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่ 2 มีนาคม เพราะเป็นวันมาฆบูชา ( แทงหวยออนไลน์ )  วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม เพราะเป็นวันอาสาฬหบูชา และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เพราะเป็นวันมาฆบูชา)

ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01–50 ซึ่งเป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51–100 ซึ่งเป็นสลากการกุศล มีตัวเลข 000000–999999 เหมือนกันทุกชุด (สลากก่อนปี พุทธศักราช 2538 ซึ่งจะเป็นแบบตัวเลข 7 หลัก ตั้งแต่ 0000000–9999999) โดยสลากใบจะมีอยู่ 2 ฉบับคู่กัน นั่นก็คือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ซึ่งทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ ซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว ( เล่นหวย )  เพราะเกิดการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด ถ้าหากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว ( หวย สด ) หรือหากถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก ( แทงหวย )

ตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยกเลิกรางวัลที่ 1 พิเศษ #รางวัลแจ็กพอต แต่เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จาก 2 ล้านบาท เป็นสามล้านบาท

ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัล ( หวย ฮานอย พิเศษ ) เปลี่ยนเป็นรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล

ตั้งแต่งวด 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบสลากจาก 1 ใบ มี 2 ฉบับคู่ เป็นฉบับละ 1 ใบ โดยยังจำหน่ายในราคาเดียวกับแบบ 1 ใบมี 2 ฉบับคู่

สลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว

ตัวอย่าง “หวยบนดิน”
สลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า หวยบนดิน ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ริเริ่ม มีจุดประสงค์เพื่อนำ หวยใต้ดิน ซึ่งผิดกฎหมาย มาผ่านกระบวนการทางกฎหมายมและปรับปรุงให้เป็นของรัฐบาล ( หวยออนไลน์ เว็บไหนดี )  ทั้งยังเป็นการกวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดิน และนำรายได้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โครงการสำคัญที่นำรายได้จากหวยบนดินไปใช้ ก็คือ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS)

แทงหวย

 

🔔 ประเภทของสลาก แบ่งได้เป็น

สลากชนิดราคา 20 บาท พิมพ์ด้วยสีเขียวเหมือนกับสีของธนบัตร 20 บาท
สลากชนิดราคา 50 บาท พิมพ์ด้วยสีฟ้าเหมือนกับสีของธนบัตร 50 บาท
สลากชนิดราคา 100 บาท พิมพ์ด้วยสีแดงเหมือนกับสีของธนบัตร 100 บาท

รางวัลของสลากแบ่งออกเป็น 3 ตัวตรง, 3 ตัวโต๊ด, 2 ตัวบน, 2 ตัวล่าง ( หวยออนไลน์ pantip )  ผู้ที่ซื้อสามารถเลือกหมายเลขใดก็ได้กรอกลงในช่อง ทั้งยังมีการกรอกชื่อผู้ขาย ส่วนการออกรางวัลนั้นได้อ้างอิงหมายเลขรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลตั้งแต่ งวด 1 สิงหาคม 2546 จนถึงงวด 16 พฤศจิกายน 2549 รวมทั้งสิ้น 80 งวด และยังสามารถทำการตรวจหวยได้ที่นี้ และที่สำคัญเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง คิดได้เป็นจำนวนเงิน 1.34 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 2.95 หมื่นล้านบาท

หลังจากเกิดรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 การออกหวยบนดินก็ต้องสิ้นสุดลง ด้วยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้สั่งยกเลิกนโยบายหวยบนดิน และเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้พิพากษาว่า การออกหวยบนดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเงินคงคลัง ในปี พ.ศ. 2491 มาตรา 4 และมาตรา 13 ให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ. 2517 ( หวยออนไลน์ lotto ) มาตรา 23 และมาตรา 27 กับคณะรัฐมนตรีชุด พ.ต.ท.ทักษิณ และคณะกรรมการสลากฯ ในสมัยนั้น รวม 47 คน

🔔 สลากออนไลน์

หวยออนไลน์ ก็ยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และมีผลตอบแทนสูง กว่าหวยรัฐ ( แทงหวย ) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ทั้งยังมีทั้ง หวยไทย มาเลย์ ลาว ไปจนถึงจับยี่กีที่นิยมเล่นกัน ตามชุมชน ในอดีต ในบางชนิดออกวันละหลายรอบ

🔔 หวยนักษัตร

หวยนักษัตร สำนักงานสลากฯ ได้เป็นผู้จำหน่ายผ่าน ระ บบออนไลน์ โดยได้ กำหนด หลักที่ใส่ภาพ 4 หลัก ซึ่งผู้เล่น เลือกรูปภาพนักษัตร ใดก็ได้จาก ทั้งหมด 12 ภาพ ไปใส่ ตามหลัก ที่มีอยู่ 4 หลัก ให้ครบทั้ง 4 รูปภาพ ( แทงหวย ) ซึ่งสามารถ เลือกรูป ซ้ำได้ ผู้ที่ถูกรางวัล ก็คือ ถูกรางวัล 4 ภาพตรง กับถูกรางวัล 4 ภาพสลับหลัก (โต๊ด) โดยโอกาสถูกแบบตรงนั้น อยู่ที่ 1 ต่อ 20,736 รูปแบบ ส่วนถูกแบบโต๊ดอยู่ที่ 42 ต่อ 20,736 ซึ่งรูปแบบ การจ่ายเงินรางวัลนั้น ได้นำมาจาก 60% ของยอดขาย สลากของแต่ละงวด ส่วนที่เหลืออีก 40% ได้นำเป็นรายได้ส่งกระทรวงการคลัง

แทงหวย

🔔 หวยใต้ดิน

หวยใต้ดิน ( ฟังหวยออนไลน์ ) ก็คือสลากที่ตั้งขึ้น กันเอง ภายใน ชุมชน ซึ่งผู้เล่นจะเขียนตัวเลข ที่ตนเอง ต้องการเสี่ยงโชค 2 – 3 หลักลงไปในรายการ ที่เรียกว่า “โพย” แต่ต้องระบุ ด้วยว่า ต้องการ ซื้อหมายเลขนี้จำนวนเท่าไร ในราคาเท่าไร (จำนวน × ราคา) และมี คนเดินโพย ที่ได้คอยรวบรวม โพยเหล่านั้น ไปส่งที่เจ้ามือหวยใต้ดิน ในชุมชน หรือส่งต่อกันไป เป็นทอด ๆ ในกลุ่มของเจ้ามือ โดย การออกรางวัล จะใช้ผลจาก เลขรางวัล ของสลากกินแบ่ง รัฐบาล หรือสลากออมสิน มาเปรียบเทียบ เงินรางวัล ไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่ กับอัตราของเจ้ามือ หรือไม่ได้รางวัลเลย ถ้าเจ้ามือ กินรวบ ( แทงหวย ) หวยใต้ดินซึ่งเป็น สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ได้ขออนุญาต ในการเสี่ยงโชค จากเจ้าหน้าที่ หวยใต้ดิน มีศัพท์เฉพาะ ที่ใช้ในวงการดังนี้

3 ตัวบน – คือเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1
2 ตัวบน – คือเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1
3 ตัวล่าง – คือรางวัลเลขท้าย 3 ตัวที่ออก 4 รางวัลตามปกติ
2 ตัวล่าง – คือรางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออก 1 รางวัลตามปกติ
วิ่งบน – เลขเหมือน 3 ตัวบนอย่างน้อยหนึ่งตัว
วิ่งล่าง – เลขเหมือน 2 ตัวล่างอย่างน้อยหนึ่งตัว
เต็ง, ตรง – เหมือนกับเลขที่ออกตรงตามหลัก
โต๊ด – เหมือนกับเลขที่ออกแต่สลับหลัก

🔔 เรื่องพฤติกรรมการเล่นหวย

สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้นำเงิน ส่งรายได้ แผ่นดิน ร้อยละ 23 จากรายได้ การขาย สลากกินแบ่งรัฐบาล จากข้อมูลปี 2560 สำนักงานสลาก ได้นำส่งรายได้ แผ่นดิน 30,947.72 ล้านบาท ข้อมูล ในปีเดียว กันนี้คนไทย ซื้อสลาก กินแบ่งรัฐบาล 21.434 ล้านคน เฉลี่ยถึง 9 งวดต่อปี

จากข้อมูลของปี 2544 มีผู้เล่น หวยใต้ดิน ทั่วประเทศ สูงถึง 23.7 ล้านคน ในวงเงิน การค้าหวย ใต้ดิน มีมูลค่าระหว่าง 92,000 ถึง 542,000 ล้านบาท กำไร บางส่วน ของการขายหวยใต้ดิน ซึ่งเป็นส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีอิทธิพล มากกว่าปีละ 11,000 ล้านบาท

จากข้อมูลปี 2561 ได้พบว่า ร้อยละ 25 ซึ่งของ ชาวไทย ซื้อลอตเตอรี่ และหวยใต้ดิน รวมเป็นเงิน กว่า 250,000 ล้านบาท ต่อปี และในปี 2552 ในช่วงของ เศรษฐกิจ ตกต่ำ ทั่วโลก ได้ ระบุว่ารายจ่าย ในการซื้อ ลอตเตอรี่ และหวยใต้ดิน ของ คนไทย อยู่ที่ 340 บาท/เดือน หรือคิดเป็น 2.1% ต่อรายได้ทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เศรษฐกิจไทยฟื้น รายจ่ายในด้านนี้อยู่ที่ 452 บาท ต่อเดือน หรือคิดเป็น 2.1% ต่อรายได้ทั้งหมด จากข้อมูลปี 2560 นี้ กลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ได้มีการซื้อลอตเตอรี่และ หวยเฉลี่ย ต่อเดือนอยู่ที่ 680 บาท คิดเป็น 1.2% ของรายได้ ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ซื้อเฉลี่ย 350 บาท คิดเป็น 2.2% ของรายได้ สำหรับกลุ่มคนวัยสร้างครอบครัว ( แทงหวย )  (อายุ 35-55 ปี) ซื้อเฉลี่ยเดือนละ 500 บาท และ วัยเกษียณที่ เฉลี่ยต่อเดือน ราว ๆ 400 บาท จาก สถิตินี้ ก็ยังพบว่าร้อยละ 10 ของนักเรียน และ นักศึกษา ซื้อหวย ต่อเดือน เฉลี่ย ประมาณ 187 บาท

 

แทงหวย

ใส่ความเห็น